top of page
חיפוש

שמן מנוע סוגי שמנים למנועי רכב והמלצות


טיפול במערכת הסיכה הוא קל ופשוט, חלק מהטיפול הוא בדיקה יומיומית של מדיד השמן, והוספת שמן לפי הצורך, כמו כן, יש לשים לב מדי פעם, למחוון השמן בשעת פעולת המנוע. תפקידו של שמן המנוע הוא להפחית את החיכוך בין החלקים הנעים במנוע וכך למנוע שחיקה והתחממות. מחסור בשמן או שימוש בשמן ישן ומלוכלך שאיבד את תכונותיו, עלול לגרום להרס המנוע.

החלפת שמן מנוע: שמן מנוע מזדהם במשך הזמן, הוא מזדהם עם אבק, עם שחק מתכת המנוע, עם שאריות שריפה ופחם, עם דלק בלתי שרוף ועוד. שמן מנוע רצוי להחליף כשהמנוע חם, כך משקעים יצופו ויזרמו החוצה ביחד עם השמן.זמני החלפת השמן משתנים מרכב לרכב ונקבעים ע"י היצרן, יש לעקוב בקפידה אחר הוראות היצרן, גם לגבי סוג השמן.

סוגי שמנים לרכב: שמנים מינרלים (רגילים), שמנים סינטטיים ושמנים חצי סינטטיים, השמנים בעלי צמיגות שונה, והם מסומנים בשני מספרים המציינים את רמות הצמיגות המקסימאליות והמינימאליות שלהם. לדוגמה: 20W50 המספר הראשון מתייחס לטמפרטורה בחורף, ככל שהמספר נמוך יותר כך השמן טוב יותר לטמפרטורות נמוכות, והמספר השני מתייחס לטמפרטורות בקיץ, ככל שהמספר גבוהה יותר כך השמן טוב יותר לטמפרטורות גבוהות. האות W היא קיצור למילה Winter חורף באנגלית. סימון S מיועד למנועי בנזין בעוד שסימון C מיועד למנועי דיזל.

שמן מנוע - המלצות 1. אין לערבב סוגי שמנים כדי לא לפגוע בתכונותיהם ובתפקודם. 2. עדיף חצי ליטר פחות שמן מנוע מאשר חצי ליטר יותר, דבר העלול לגרום לנזילות וללחץ על האטמים ובכך לגרום נזק למנוע. 3. מלאו שמן רק ממיכל סגור הרמטית. 4. מתדלקים בתחנות דלק לרוב אינם מבינים בשמן מנוע, אל תשמעו לעצותיהם, ודאו שאינם ממלאים יתר על המידה. 5. אם נדלקת נורית אזהרה של שמן המנוע עוצרים מייד ומכבים את המנוע.

25 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page