top of page
חיפוש

מקום התקנת מנועים ברכב יתרונות וחסרונות


ברוב כלי הרכב הבנויים על גבי שילדה, מוצבים מנועים מלפנים, ישנם גם כלי רכב עם מנוע המוצב מאחור. ברובם הגדול של כלי רכב הבנויים על גבי תובה, מוצב המנוע מאחור. אך יש גם כלי רכב הבנויים על גבי תובה והמנוע נמצא מלפנים. לשתי השיטות הנ"ל יתרונות וחסרונות, וטרם נקבע פיתרון אחיד לבעיה זו. יתרונות הצבת מנועים מלפנים: א. קירור המנוע יעיל יותר. ב. מנגנוני הבקרה קצרי דרך. ג. גישה וטיפול נוחים. ד. הגנה על הנוסעים. חסרונות הצבת מנועים מלפנים: א. העברת הספק מנוע רחוקה. ב. הפסד בהספק המנוע. ג. ריבוי מכללים כגון: גל הינע, מפרקים ד. מערכת צינורות דלק ארוכה. ה. חלוקת המשא מקטינה את יציבות כלי הרכב. יתרונות הצבת מנועים מאחור: א. העברת הספק מנוע קצרה וללא הפסד. ב. חלוקת המשא מגדילה את היציבות. ג. צמצום במכללים. ד. מערכת קצרה של צינורות דלק. ה. צמצום הנפח. חסרונות הצבת מנועים מאחור: א. מנגנוני בקרת המנוע ארוכי דרך. ב. העמסה גדולה על הסרן האחורי. ג. המנוע נתון לפגיעה. ד. גישה בלתי נוחה. ה. קושי בקירור המנוע.

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page