top of page
חיפוש

מנועים לרכב סוגי דלק


סוגי הבנזין במנועים לרכב השם "בנזין" (Gasoline) מתייחס לקבוצה מוגדרת של מוצרי דלק בעלי תחום רתיחה נמוך, אשר משמשים להנעת מנועים לרכב בשריפה פנימית. המקור העיקרי של הבנזין הוא הנפט הגולמי. כמעט כל סוגי הבנזין הם רק ממקור זה, או שהם מכילים רק כמות קטנה של חומרים, שמקורם לא בנפט הגולמי. החומרים האלה מופקים, בדרך כלל, מפחם.הבנזין לסוגיו השונים הוא תערובת מסובכת של פחמימנים. בסוגי הבנזין השונים יש הבדלים ניכרים בנוגע לתכונותיהם. תחום הרתיחה שלהם הוא, בדרך כלל, בין 30-200 מעלות צלסיוס. הבנזין המוגמר נוצר אחרי ערבוב של פראקציות שונות, (שהתקבלו בתהליכי הזיכוך השונים), שנבחרו בחירה קפדנית בהתחשב בתכונות הפחמימנים בפראקציות אלה ובנדרש במנועים לרכב אותם הם יניעו. הואיל ולמנועים לרכב שונים יש דרישות שונות לגבי בנזין, יש צורך לייצר מספר סוגים של בנזין. אם נשתמש רק בסוג אחד של בנזין בעל איכות מעולה בשביל כל המנועים – מן המנוע הפשוט ביותר בעל הצילינדר אחד עד מנועי המטוסים הגדולים בעלי מספר רב של צילינדרים – תהיה "סגולת אל הנקישה" anti Knock Value של בנזין ז בלתי נחוצה לרוב המנועים. יתר על כן אי אפשר יהיה לייצר כמות מספקת של בנזין כזה מחומר הגלם העומד לרשותנו. אמנם אפשר לשפר את איכות הבנזין ללא הגבלה בהתאם לדרישות המנועים המשוכללים יותר, אך ככל שהאיכות הנדרשת היא מעולה יותר, ייצור הבנזין יהייה כרוך בהוצאות גדולות והולכות ובצמצום כמויות הבנזין מסוגים אחרים שאפשר לייצרם מחומר הגלם.במשך השנים נדרשו שיפורים והתאמות בתכונות הדלק בהתאם להתפתחות המנועים. לאחרונה הושגה רמה פחות או יותר אחידה של סוגי בנזין לרוב סוגי המנועים. במנועי התעופה עלתה בשנים האחרונות, באופן מיוחד, "סגולת אל-הנקישה" לטיב. בשנים שבין שתי המלחמות העולם נקבעו דרישות מיוחדות לגבי תכונות של דלק תעופה, וייצור סוגי בנזין מיוחדים הפך ענף נפרד של תעשיית הדלק.בתקופה זו נתגלתה החשיבות שב"סגולת אל הנקישה" של הדלק, ותכונה זו של הדלק לכלי רכב ושל דלק התעופה הפכה להיות גורם חשוב. בשנת 1939 הגיע מספר האוקטן של רוב סוגי הדלק למנועים לרכב ל75 ויותר, ואילו מספר האוקטן של דלק התעופה הגיע ל87, 91 ולבסוף ל100 ואף ל115 בסוגי בנזין תעופה מיוחד. תכונה זו של הדלק אפשרה שיפור ניכר בפעולת מנועים למיניהם.

8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page