top of page
חיפוש

מנועים לרכב מערכת הסיכה


המטרה לשמן הסיכה של המנוע ארבעה תפקידים: א. 1. למנוע מגע בין חלקי המתכת. 2. לעזור בהולכת חום מן המנוע. 3. לנקות את חלקי מנוע תוך כדי סיכתם. 4. ליצור אטימה בין טבעות הבוכנה ובין דופן הצילינדר, כדי למנוע את מעבר גזי השריפה לבית הארכובה.ב. תפקידה העיקרי של מערכת הסיכה הוא להקטין את החיכוך בין החלקים הנעים במנוע. למטרה זו משתמשים בשמן סיכה. החיכוך, לא זו בלבד שמפריע לפעולת המנוע, אלה הוא יוצר חום, העלול לגרום להתפרקות החלקים הנעים, כן גדלה העבודה שיש להשקיע כדי להתגבר עליו, והשקעת העבודה מוסיפה עוד יותר חום. החלקים הנעים, אשר השמן אינו מגיע אליהם, עלולים להינתק או להיתפס במקומם זמן קצר אחרי שהמנוע מתחיל לפעול. רק הודות לסיכה עצמה אפשר להשתמש במסבים רגילים במנוע מהדגם החדיש. יש לדאוג לכך שהצילינדרים והבוכנות יהיו משומנים היטב, כדי למנוע שריפה או היתפסות החלקים, אם יש תנועה יחסית בניהם. החיכוך חזק במיוחד על פני טבעות הבוכנה ובמקומות המגע שלהן בדופן הצילינדר. למרות שמסיבי גל הארכובה, הטלטל, פין הבוכנה, הבוכנה והטבעות, הם דורשים את עיקר הסיכה במנוע, יש חלקים רבים אחרים, שאף אותם צריך לסוך. קנה השסתום פועל בתנאים קשים ובטמפרטורה גבוהה במשך זמן רב, הפיקות והגלגילונים או הפטריות, כל גלגלי השיניים והינע התקני העזר של המנוע הטבולים בקביעות באמבט השמן – כל החלקים האלה – כמו רבים אחרים הנתונים לחיכוך, צריכים לקבל את מנת השמן שלהם, כדי למנוע תקלות רציניות בפעולת מנוע וביעילותו.ג. שמן מנוע מתחמם בבואו במגע עם הבוכנות והצילינדרים, ואחרי כן הוא מטפטף לאמבט השמן. זרימת האוויר על פני אמבט השמן מקררת את השמן. אם אין אמבט שמן גלוי לזרימת אוויר, יש צורך בהתקן לקירור השמן. התקן זה הוא חלק ממערכת הקירור של מנועים לרכב המקוררים בנוזל או באוויר.

41 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page