top of page
חיפוש

מנועים לרכב – מנועי הזרקת דלק


  1. מנועים לרכב מסוג מנועי בנזין, חלק מהם מצוידים במערכת להזרקת דלק, הבאה במקום קרבורטור. חלקי מערכת הזרקת הדלק הם: משאבת-דלק, מערכת צינורות-דלק, ומזרקי דלק כמספר הצילינדרים במנוע. מנועים לרכב הפועלים בשיטת הזרקת דלק הם יקרים בהרבה, מבחינת מבנה החלקים, משיטת הקרבוראטור, אך היא מתקנת מספר חסרונות של מנועים לרכב מסוג מנועי בנזין המצוידים בקרבוראטורים. מנוע הפועל בשיטת הקרבוראטור – חסרונות: 1. באמצעות הקרבוראטור אי אפשר להשיג שלמות ביחסי תערובת הדלק המועברת למנוע בכל מצבי פעולתו. 2. צינור ונטורי בקרבוראטור מהווה מחסום חלקי לאוויר הזורם לתוך הצילינדרים ולכן הספק מנוע קטן. 3. הדלק בסעפת היניקה נוטה להתאדות בשל החום השורר בסעפת, ולכן כמות הדלק ליחידת נפח תקטן וממילא הספק מנוע קטן גם הוא. 4. התנעת מנוע קשה באופן יחסי, בעיקר במזג אוויר קר, בשל טיפות הדלק, שאינן מתאדות כהלכה, ולכן יש להשתמש במשנק אוויר בקרבוראטורים. מנועים לרכב בשיטת הזרקת דלק אפשר לשפר או לבטל בהם את מרבית החסרונות האילו. בגלל שאין צינור ונטורי, מקבל הצילינדר כמות אוויר גדולה יותר על ידי משאבת הדלק רב יחידתית. ואפשר להשיג הספק דלק ביחסים המתאימים לפעולת המנוע בכל מצביו. להתנעת מנוע במזג אוויר קר, אין צורך במשנק-אוויר. כן אפשר להעלות בשיטה זו את יחס הדחיסה של המנוע ומכאן גם את ההספק הסגולי של המנוע.מנועים לרכב בשיטת הזרקת דלק: ישנם שתי שיטות של הזרקת דלק (בנזין) לתוך הצילינדר. לפי שיטה אחת, אותו קצה של מזרק, בו נמצאים נחירי ריסוס, קבוע בתוך חלל הדחיסה. לפי השיטה השנייה קצה המזרק המצויד בנחירי ריסוס נמצא מחוץ לחלל הדחיסה(ליד שסתומי היניקה). לשיטה הראשונה יש מספר חסרונות. החיסרון העיקרי הוא שנחירי הריסוס נתונים לטמפרטורה גבוהה ביותר, וכתוצאה מכך הם מתבלים במהירות. דבר זה מחייב החלפה תכופה, לכן הם שימושיים בעיקר במכונית מירוץ. שיטה זו אמנם מאפשרת הגדלת הספק מנוע, אך בגלל שריפת נחירי ריסוס משתמשים בשיטה השניה. בשיטה זו הספק מנוע אמנם נמוך יותר, יחסית לשיטה הראשונה, אך עם זאת מובטחת תקופת פעולה ארוכה יותר למרסס הדלק.יש מספר סוגים של משאבות הזרקת דלק (בנזין) רב יחידתיות, אך הסוג השכיח ביותר הוא משאבת דלק מסוג הבוכנות. משאבת דלק זו מצוידת בבוכנה אחת לכל צילינדר של המנוע. למרות שמשאבה זו מסוג משאבת "בוכנה", הרי היא מבוססת על "ההדחק המשתנה" של נפח הדלק המוזרם לצילינדרים בהתאם לתנאי עומס העבודה של המנוע. ההדחק המשתנה של הבוכנות נעשה על ידי מנגנון ויסות, המושפע מתנאי העבודה של המנוע, עומס,מהירות פעולה וכו' מהלחץ הברומטרי השורר מחוץ למנוע ומהחלץ בסעפת היניקה. צינורות הדלק המחברים את המשאבה אל המרססים, עשויים פלדה והם בעלי אורך שווה. לדבר זה חשיבות מרובה להספקת כמויות דלק שוות לתוך הצילינדרים במנוע. כאמור המזרק הוא קבוע, והוא כולל בדרך כלל טובלן הדרוך על ידי קפיץ לולייני. בעזרת בורג כוונון אפשר לכוונן את לחץ הקפיץ וכאן גם לשנות את לחץ הדלק, הדרוש כדי לפרוץ מקצה הטובלן דרך נחירי הריסוס לתוך סעפת היניקה או חלל הדחיסה. מערכת ההזרקה של מנועי בנזין פועלת בלחץ נמוך בהרבה ממערכות הדלק של מנועי דיזל.

  2. © קליב

22 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page