top of page
חיפוש

מנועים לרכב וסתים


מטרת הווסתים בתוך מנועים לרכב היא להגביל את המהירות המקסימלית של סיבובי המנוע ועל ידי כך למנוע בלאי מופרז. הניסיונות הוכיחו, כי הבלאי עולה לריבוע המהירות. בתחומי מהירות גדולים יותר של מנועים לרכב, שינוי במספר מאות סיבובים לדקה עלול לגרום לבלאי גדול מאוד. לכן, רצוי לווסת את מהירותו המקסימלית של המנוע. הטיפוסים השכיחים של הווסתים הם:

וסתים צנטריפוגליים, וסתי מהירות או וסתי ריק. מנועים לרכב וסתים צנטריפוגליים – ביסודו עשוי הווסת משתי זרועות או משקולות המחוברות לציר שסתום משנק האוויר. הגל המניע את הווסת במנוע, מונע על ידי גל הפיקות או על ידי אחד מגלי מדור הטפלים, והוא הגורם לסיבובו של ציר המעבר, בו נמצא משנק הדלק, מוברג לצינור הקרבוראטור כך, שכל פעולה של זרועות הווסת של המשנק, תשפיע על כמות הדלק המועברת מהקרבוראטור אל הצילינדרים. בזמן פעולת מנוע כשהציר מסתובב, שואפות המשקולות שבזרועות הווסת להתרחק זו מזו במידה האפשרית כתוצאה מהכוח הצנטריפוגלי, אך הן מוחזקות בכוח קפיץ, הפועל נגד תנועת ההתרחקות. בורג, הנמצא בקצה הקפיץ, מאפשר לווסת את כוח הקפיץ, הפועל נגד המשקולות בזמן סיבוב הציר. ככל שסיבובי המנוע עולים, שואפות המשקולות להתרחק יותר ויותר מהציר, תוך התגברות על הקפיץ המתנגד. אך על ידי כך הן סוגרות את המשנק, וכאשר יסגר משנק הדלק, תעבור כמות דלק קטנה יותר מהקרבוראטור לצילינדרים, מספר הסיבובים ירד, המשקולות תחזורנה שוב עקב התגברות הקפיץ ומשנק האוויר יפתח. בצורה זו יכול הווסת לשמוע על מהירות המנוע ולהגביל אותה בתוך תחום מסויים.

מנועים לרכב וסת מהירות או וסת ריק. טיפוס זה של ווסת מופעל על ידי מהירות זרימת תערובת האוויר והדלק ועל ידי הריק הנוצר בסעפת הכניסה. בדרכה אל הצילינדרים התערובת צריכה לעבור על פני שסתום הווסת המורכבת על צירו, שאינו נמצא במרכז הקדח, במעבר התערובת בבית הווסת. שסתום הווסת מופנה בזווית קטנה לתערובת הזורמת. זרם האוויר (התערובת) העובר על פני שסתום הווסת, נוטה לסגור אותו, אך הוא נשאר פתוח עקב התנגדות הקפיץ המחזיר. הריק בסעפת הכניסה, הפועל על הבוכנה (הקשורה למשנק), מייצב את השסתום הווסת נגד לחץ זרימת תערובת, ומונע את נדנודי (סגירה ופתיחה) השסתום. כאשר כוח זרימת התערובת נגד שסתום הווסת מתגבר על כוח הקפיץ המחזיר, ייסגר שסתום הווסת ועל ידי כך תפחת כמות התערובת המועברת לצילינדרים. דבר זה יוריד מיד את סיבובי המנוע, ושסתום הווסת יפתח לרווחה. וכך שוב מתקבלת פעולתו המגבילה של הווסת, הגורמת לכך שהמנוע יעבוד רק בתחום קבוע ובמספר הסיבובים הרצוי. לפי הוראות היצרן אין לכוונן את הווסת ללא ציוד וידע מתאימים.

#הגבלתמהירותמקסימלית

9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page