top of page
חיפוש

מנועים לרכב והתרמוסטט


עם התחלת פעולת המנוע מתחילה המשאבה להזרים את נוזל הקירור במערכת. למרות שהטמפרטורה יכולה להיות נמוכה עדיין, יש להכניס את התרמוסטט למערכת, כדי שהמנוע יתחמם במהירות וכדי שהנוזל לא יתקרר יתר על המידה במזג אוויר קר. התרמוסטט מווסת את הטמפרטורה של המנוע על ידי ויסות אוטומטי של הנוזל הזורם מהמנוע אל הרדיאטור.א. התרמוסטט הוא מכלל פשוט, המופעל על~ידי הטמפרטורה של נוזל הקירור, ומפעיל שסתום הנמצא בין חלוק המים ובין הרדיאטור. התרמוסטט הוא מיכל עשוי מתכת גמישה בצורת מפוח ומחובר לשסתום. המיכל סגור, אך מסוגל להתפשט, וממולא נוזל (בדרך כלל "אתר") המתאדה בקלות. כשהנוזל קר, המיכל מכווץ והשסתום סגור. עם עליית הטמפרטורה מתאדה הנוזל, האדים מתפשטים ומרחיבים את המיכל, וכתוצאה מכך נפתח השסתום. בסוגי תרמוסטט אחרים מצויים מיכלים (תאים עשויים נחושת) ובתוכם מתכות, שמקדם ההתפשטות התרמי שלהם הוא שונה (דו־מתכת). כאשר שתי המתכות קרות, הן צמודות זו לזו ומהוות מוט ישר. עם עליית הטמפרטורה מקבל המוט צורת קשת, בגלל ההבדל במקדמי ההתפשטות התרמיים של שתי המתכות, והשסתום הנפתח.ב. במנועים לרכב התרמוסטט נמצא בין חלוק המים ובין הרדיאטור, על־פי־רוב בבית של מוצא המים ושל ראש הצילינדר. הוא בנוי כך, שבמקרה של קלקול או פעולה בלתי תקינה בו, יישאר השסתום פתוח, ויאפשר מעבר חופשי של הנוזל דרך המעברים שבמנוע.ג. מחזור המים בתוך מנועים לרכב כשהתרמוסטט סגור, נוזל הקירור זורם במחזור סגור, הכולל את חלוקי המים, את חטיבת הצילינדרים, את ראש המנוע ואת משאבת־המים עצמה. הואיל וכמות המים במחזור סגור היא קטנה, טמפרטורת המים תעלה מהר. כתוצאה מכך יתחיל שסתום התרמוסטט להיפתח, והרדיאטור משתלב במחזור הקירור, התרמוסטט מווסת כשהוא מתחיל להיפתח בטמפרטורה של כ־ 60° c ונפתח במלואו ב- 65°—0°7.ד. מספר רכבים מצוידים בתריסים לקירור הרדיאטור. אין לתריסים קשר ישיר עם מערכת־הקירור, ומטרתם העיקרית להגן על המנוע ועל כיסויו. נוסף על כד יכולים התריסים לשמש במקום התרמוסטט או להשלים את פעולתו. התריסים מופעלים ביד או באמצעות התקן תרמוסטטי אוטומטי. הם מונעים את מעבר האוויר דרך הרדיאטור, כאשר טמפרטורת נוזל הקירור עדיין נמוכה. כאשר נוזל הקירור מגיע לטמפרטורה הרצויה, מתחילים התריסים להיפתח, והם נפתחים במלואם כאשר המנוע מגיע לטמפרטורת העבודה.

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page