top of page
חיפוש

מנועים לרכב והתרמוסטט

עם התחלת פעולת המנוע מתחילה המשאבה להזרים את נוזל הקירור במערכת. למרות שהטמפרטורה יכולה להיות נמוכה עדיין, יש להכניס את התרמוסטט למערכת,...

מנועים לרכב בשיטת "אוטו"

א.  פעולתם של מנועים לרכב בשריפה פנימית ארבעה־מהלכי בשיטת ״אוטו״ מבוססת על מחזורי־פעולה, שכל אחד מהם מסתיים תוך שני סיבובים של גל הארכובה...

נפט וסולר במנועים לרכב

נפט הנפט מתקבל על ידי זיקוק הנפט הגולמי, בתזקיק (פראקציה) הבא אחרי זה של הבנזינים. נקודת הרתיחה הסופית של פראקציה זאת היא 300 מעלות...

מנועים לרכב בשיטת הזרקת דלק

שיטת הזרקת הדלק יקרה יותר ממנועים לרכב עם קרבורטור, בשיטת הקרבוראטור ישנם חסרונות כגון: יחסי תערובת הדלק אינם שלמים, צינור ונטורי מהווה...

כוחות סוס במנועים לרכב

את כוחם של מנועים לרכב מודדים ב "כוח-סוס". צורת מדידה זו היא שריד מן הימים שטרם היו בהם מנועים ולשם הרמת מטענים מתוך מכרות או לשם שאיבת...

מנועים לרכב סוגי דלק

סוגי הבנזין במנועים לרכב השם "בנזין" (Gasoline) מתייחס לקבוצה מוגדרת של מוצרי דלק בעלי תחום רתיחה נמוך, אשר משמשים להנעת מנועים לרכב...

מנועים לרכב מערכת הסיכה

המטרה לשמן הסיכה של המנוע ארבעה תפקידים: א. 1. למנוע מגע בין חלקי המתכת. 2. לעזור בהולכת חום מן המנוע. 3. לנקות את חלקי מנוע תוך כדי...

מנועים לרכב וסתים

מטרת הווסתים בתוך מנועים לרכב היא להגביל את המהירות המקסימלית של סיבובי המנוע ועל ידי כך למנוע בלאי מופרז. הניסיונות הוכיחו, כי הבלאי...

מפריד שומנים ודלק

היות ואסור בהחלט להכניס למערכת הביוב המוניציפאלית נוזלים קלים אשר מייצרים אדים, העלולים לגרום להתפוצצות, מחייבות התקנות התקנת מפריד...

מנועים לרכב מונחים כלליים

1. תוצר – שם יצרן מנוע לרכב 2. דגם מנוע – סימן (באותיות או בספרות או בשתיהן יחד) ו/או כינוי, אשר נקבע לציון סדרת מנועים לרכב זהים. ...

צמיגים לרכב

השוק מוצף היום בצמיגים ממספר יצרנים, יש צמיגים איכותיים יותר ויש צמיגים איכותיים פחות ולפי איכות הצמיגים נקבע המחיר, כאשר רוכשים צמיג יש...

חלקי מנוע לרכב

החלק העיקרי במכונית הוא מנוע, המימסרה המחברת בין מנוע לגלגלים, והשילדה התומכת בכל חלקי המכונית ונושאת את הגוף, המכיל את הנוסעים. רוב...

bottom of page