מנועים לרכב

איתור ויבוא מנועים מיוחדים מאירופה
מקבלים הזמנות למנועים מיוחדים בלבד
נשמח לעמוד לשירותכם!
יחיאל 053-7265173

מאגר מידע בנושא מנועים, גירים, רכב ובטיחות

קבוצת קליבר 818 בע"מ
יבוא, מכירה והרכבת מנועים לרכב וגירים לרכב

מילון מונחים לרכב

עברית English
אבוב Tube
אבזר Accessory
אוגן Flange
אחזקה Maintenance
אטם Gasket
אום Nut
אום סגר Lock nut
אמבט שמן Oil pan
אנך Plumb bob
אסוך Greaser
ארכובה Crank
ארכובת התנעה Starting handle
בוכנה Piston
ביבית Passage
בית ארכובה Carter
בית המצוף Float chamber
בית המצמד Clutch housing
בית הסרן האחורי Rear axle housing
בית שריפה Combustion chamber
בלימה Braking
בלם Brake
בלם תת-לחץ Vacuum booster
בעץ Babbit
בקרה Control
בורג חוסם Lock screw
בורג כיונון Adjusting screw
גוף הצמיג Carcass
גיזרה Sector
גל ארכובה Crankshaft
גל ביניים Countershaft
גל הנע Drive shaft
גל פיקות Camshaft
גל רחבי Cross shaft
גלגל ההגה Steering wheel
גלגל הנע Drive wheel
גלגל חלזוני Worm wheel
גלגל מרכזי Sun gear
גלגל עטרה Crown wheel
גלגל רצועה Belt pulley
גלגל תנופה Flywheel
גלגילון Roller
גלגלי זימון Timing gear
דוק Diaphragme
דוושה Pedal
דוושת הדלק Accelerator
דחיסה Compression
דינמו Generator
דליפה Leak
דיסקית Washer
דיסקית מצמד Clutch disk
האצה Acceleration
הארקה (חשמל) Ground contact
הילוך Gear
הנע Drive
התנעה Starting
וסת Governor
וסת זרם Current regulator
וסת לחץ Pressure regulator
וסת מתח Voltage regulator
זימון Timing
זמזם Buzzer
זרוע Arm
זרוע ארכובה Crankshaft web
זרוע ההגה Drop arm
זרוע מוט הקישור Steering knuckle arm
זרנוק Tube
זרקור Projector
חיכוך Friction
חילזון Worm
חליף Changeable
חימום קודם Pre-heating
חיפת-מנוע Motor hood
חישוק הצמיג Tyre rim
טבעת אטימה Seal ring
טבעת בוכנה Piston ring
טבעת חיצונית Internal ring
טלטל Connecting rod
יד הסרן הקידמי Stub axle
יחס דחיסה Compression ratio
יחס מסירה Gear ratio
ישיר Direct
כבל Cable
כוונון Adjustment
כיפת מפלג Distributor cap
כריכה Winding
לבד Felt
לוח מחוונים Instrument board
מאוורר Fan
מארק חשמל Grounded
מבודד Insulator
מגב שימשה Wind screen wiper
מגבה Jack
מגביל שילוב Kick down
מנחת זעזועים Shock absorber
מנחת תנודות Vibration damper
מיסב Bearing
מיסב גלילים Roller brearing
מיסב הולכה Pilot bearing
מסגרת Frame
מסת חשמל Mass
מסננת אויר Air filter
מסננת שמן Oil filter
מפלג Distributor
מפרט Specification
מצוף Float
מצמד Clutch
מצמד דסקיות Disc-type clutch
מצמד שיניים Jaw clutch
מצת Spark plug
מקדד Reamer
מקרר רדיאטור Radiator
מרווח Gap, Clearance
מרוק Polishing
מרכב Body
משלב המתנע Starter drive
משנק (קרבורטור) Choke
מגביר מהירות Overdrive
מגופה Plug
מיכל דלק Fuel tank
מגע חשמל Contact
מד דלק Fuel gauge
מדחס Compressor
מד מהירות Speedometer
מהלך Stroke
מהלך סרק Free travel
מומנט סיבוב Torque
מושב Seat
מושב שסתום Valve seat
מחבר Adaptor Connector
מחוון כיוון Direction indicator
מחזירור Reflector
מחט המצוף Float valve
מחט ויסות Metering needle
מחלץ Puller
מכלל Unit Assembly
מנוע Motor
מנוע איזון Compensation motor
מנוף Lever
מנוף הילוכים Shift lever
מתג Switch
מיתלה Suspension
מתנע Starter
מתקן עצירה במדרון Hill holder
נגד Resister
נהיגה Driving
נורה Light bulb
נתך Alloy
נתק Circuit breaker
סגר Lock
סוללה Battery
סליל Spool
סליל הצתה Ignition spool
סוליית הצמיג Tyre tread
סנדל בלם Break shoe
סעפת Manifold
סרן Axle
עמוס Load
עצר Stop
עקב הטלטל Small end
עוקת השמן Oil sump
פין ארכובה Crankshaft pin
פין בוכנה Piston pin
פעולת סרק Idle speed
פיקה Cam
פתח כניסה Injet port
צופר Signal horn
צילינדר Cylinder
צלע Vane
צמיג Tyre
קיבולת Capacity
קפיץ spring
קולאר אטימה Oil seal
קפיץ מחזיר Return spring
קפיץ אטימה Packing spring
קצר Short circuit
קשיח Stiff
ראש הטלטל Big end
ראש הצילינדר Cylinder head
רוחק Distance
רוחק סרנים Wheel base
רוחק עצירה Stop distance
רפד סיכה Oil film
רפידת הצמיג Tyre flap
רפידה Lining
רצועה Belt
שסתום בטיחות Safety valve
שסתום בלימה Brake valve
שסתום בקרה Control valve
שרוול Bellow
תא סוללה Cell
תאוצה Acceleration
תיבת ההגה Steering gear box
תיבת הילוכים Gear box
תוף הבלם Break drum
תושבת Chassis
תותב Bushing
תנועה Motion
תקלה Problem
תשלובת הנע Drive gear
תת לחץ Partial vacuum