מנועים לרכב

איתור ויבוא מנועים מיוחדים מאירופה
מקבלים הזמנות למנועים מיוחדים בלבד
נשמח לעמוד לשירותכם!
יחיאל 053-7265173

מאגר מידע בנושא מנועים, גירים, רכב ובטיחות

קבוצת קליבר 818 בע"מ
יבוא, מכירה והרכבת מנועים לרכב וגירים לרכב

יבוא מנועים לישראל

מדינת ישראל מטילה שורה של הגבלות אדמיניסטרטיביות על יבוא מנועים ועל יבוא לישראל בכלל. הדרישה לרישיון יבוא, סימון מוצרים, עמידה בתקן ועוד שיטות הגבלה נוספות, נועדו להגן על היצור בישראל, ולהגן על הצרכן.

רישיון יבוא
רישיון יבוא הוא חובה לכל יבוא העולה על סכום של 25000 דולר, והוא מוסדר בתקנות הנקראות: צו מתן רישיונות יבוא וצו יבוא חופשי. המשרד האחראי על מתן והוצאת רישיונות הוא משרד התעשייה והמסחר.
סימון מוצרים
על מרבית המוצרים מיבוא חלה חובת סימון מוצרים, במסגרת חוק הגנת הצרכן "צו סימון מוצרים" מורה לתת פירוט בעברית על כל מנוע או מוצר הכולל: שם המוצר וכינויו המסחרי, שם היבואן וכתובתו, ארץ היצור, פרוט של המוצר וחומרים ממנו הוא מורכב. כאמור, ישנם מוצרים הפטורים מסימון, "צו סימון טובין" מפרט את כל הכללים לביצוע סימון.
דרישה לתו תקן
תו תקן למנועים לרכב מיבוא מתקבל מיצרן המנועים בחו"ל. למוצרים אחרים מיבוא שיש להם דרישה לתו תקן, דרישה לתו תקן נקראת "אישור מת"י" והוא ניתן על ידי מכון התקנים הישראלי, שהוא תאגיד ממלכתי הפועל באופן ממלכתי ובלתי תלוי.
מיסי יבוא
ההיטלים והמיסים על מנועים לרכב ועל מוצרים אחרים מיבוא נקבעים בשלוש צורות, אחת: סכום קבוע, צורה שנייה: אחוז מערך הטובין או בצורה השלישית: סכום קבוע בתוספת אחוז מסוים מערך הטובין.
תשלומי החובה והמיסים המוטלים על יבוא מנועים:
מכס: אחוז מסוים מערך הטובין.
היטל של"ג: היטל של"ג חל על כל מוצר מיבוא והוא בשיעור של 2% .
מס קניה: מס הקניה מחושב משלושה גורמים.
מס ערך מוסף: מחושב בתוספת כל ההיטלים ומיסי הטובין.
היטל חובה: יש מוצרים מיבוא שעליהם מוטל מס נוסף בשם: היטל חובה.