מנועים לרכב

איתור ויבוא מנועים מיוחדים מאירופה
מקבלים הזמנות למנועים מיוחדים בלבד
נשמח לעמוד לשירותכם!
יחיאל 053-7265173

מאגר מידע בנושא מנועים, גירים, רכב ובטיחות

קבוצת קליבר 818 בע"מ
יבוא, מכירה והרכבת מנועים לרכב וגירים לרכב

מנועים לרכב מונחים כללים

1. תוצר – שם יצרן מנוע לרכב
2. דגם מנוע – סימן (באותיות או בספרות או בשתיהן יחד) ו/או כינוי, אשר נקבע לציון סדרת מנועים לרכב זהים.

מונחים כלליים לרכב

1. תוצר – שם יצרן כלי הרכב
2. דגם כלי הרכב – סימן כלי הרכב (באותיות או בספרות או בשתיהן יחד.)
3. אורך כולל – המרחק מהנקודה הקיצונית בחזית כלי הרכב עד הנקודה הקיצונית בעורף כלי הרכב.
4. רוחב כולל – המרחק מהנקודה הקיצונית בצד האחד של כלי הרכב עד הנקודה הקיצונית בצידו השני.
5. גובה כולל – המרחק מפני הקרקע עד הנקודה הגבוהה ביותר בכלי הרכב.
6. משקל נטו – משקל כלי הרכב ללא צוות, דלק, שמן, מים וללא מטען.
7. משקל המטען – משקל המטען, שמותר להעמיס על כלי רכב כולל צוות, דלק, שמן ומים.
8. משקל כולל – משקל כלי הרכב על כל מטענו.
9. רוחק הסרנים – המרחק בין מרכזי הסרנים. בכלי רכב בעל שני סרנים אחוריים נמדד רוחק הסרנים ממרכז הסרן הקדמי עד הנקודה האמצעית שבין מרכזי הסרנים האחוריים.
10. שלוחת המרכב – המרחק ממרכז הסרן האחורי או הקדמי עד הנקודה הבולטת בעורף או בחזית כלי הרכב.
11. המרחק בין האופנים/ הזחלים - המרחק בין מרכזי רוחב הצמיגים/הזחלים.
12. מידת הצמיגים – מציינת בשתי ספרות בניהם סימן הכפל, המידה מציינת את גודל האופן ואת רוחב הצמיג באינצ'ים.
13. סימון הינע – מציין בשתי ספרות בניהם סימן הכפל, את המספר הכולל של האופנים (אופן כפול צמיגים נחשב כאופן אחד.) לגבי מספר האופנים שאליהם מגיע הספק מנוע. (לדוגמה: 2X4,4X4)
14. מרווח קרקע – המרחק מפני הקרקע עד הנקודה הנמוכה ביותר בגחון כי הרכב.
15. זווית גישה – הזוית המקסימאלית של המדרון, שכלי רכב, הנע במישור לקראתו, מסוגל לגשת אליו ולהתחיל לעלות בו בלי שאיזה חלק ממנו – פרט לצמיגים או לזחלים יבוא במגע עם פני הקרקע.
16. זווית עזיבה – הזווית המקסימאלית של המדרון, שכלי רכב, היורד בו, מסוגל להמשיך לנוע במישור בלי שאיזה חלק ממנו, פרט לצמיגים או לזחלים, יבוא במגע עם פני הקרקע.
17. לחיצת קרקע – זוהי מנת החילוק של משקלו הכולל של כלי רכב בשטח המגע שלו עם הקרקע. שטח המגע הוא סכום השטחים של כל אותם קטעי המיגים/ הזחלים הבאים במגע עם הקרקע בכל עת. הואיל ושטח המגע גדל עם שקיעת הצמיגים/הזחלים, וכתוצאה מכך קטן ערך לחיצת הקרקע, ניתן על פי רוב, גם העומק של השקיעה.
18. גובה וו הגרירה – המרחק מפני הקרקע עד הנקודה המרכזית של וו הגרירה.
מנועים לרכב מונחים כלליים - המשך